دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
حقوق رسانه،انصاری،1523 جزئیات
افزودن به سبد خرید
حقوق رسانه،انصاری،1523
1,250,000 ريال
حقوق بانکی،السان،1429 جزئیات
افزودن به سبد خرید
حقوق بانکی،السان،1429
1,120,000 ريال
حقوق تجارت الکترونیکی،السان،1640 جزئیات
افزودن به سبد خرید
حقوق تجارت الکترونیکی،السان،1640
1,190,000 ريال
کلیات حقوق اساسی،ویژه 1806 جزئیات
افزودن به سبد خرید
کلیات حقوق اساسی،ویژه 1806
1,140,000 ريال
حقوق تجارت کلیات معاملات،اسکینی،386 جزئیات
افزودن به سبد خرید
حقوق تجارت کلیات معاملات،اسکینی،386
810,000 ريال
حقوق اساسی 3 ، آراسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
حقوق اساسی 3 ، آراسته
870,000 ريال
جرائم علیه اشخاص: شخصیت معنوی 2431 جزئیات
افزودن به سبد خرید
جرائم علیه اشخاص: شخصیت معنوی 2431
250,000 ريال