دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
مهندس ناظر خبره ، مشایخی ، پردیس علم جزئیات
افزودن به سبد خرید
مهندس ناظر خبره ، مشایخی ، پردیس علم
5,980,000 ريال
گزارش ناظر ، درستکارساری جزئیات
افزودن به سبد خرید
گزارش ناظر ، درستکارساری
3,980,000 ريال
گرمایش از کف تشعشعی ، ملک پور ، یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
گرمایش از کف تشعشعی ، ملک پور ، یزدا
1,900,000 ريال
هنرهای نوین ساخت ، سادات ، د.رجایی جزئیات
افزودن به سبد خرید
هنرهای نوین ساخت ، سادات ، د.رجایی
1,300,000 ريال
مواد و مصالح ساختمانی ، دهقان ، یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
مواد و مصالح ساختمانی ، دهقان ، یزدا
700,000 ريال
برق و کنترل تهویه مطبوع،دهقان،یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
برق و کنترل تهویه مطبوع،دهقان،یزدا
1,200,000 ريال
تهویه موضعی ، ناصری نژاد ، یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
تهویه موضعی ، ناصری نژاد ، یزدا
4,500,000 ريال
عیب یابی سیستمهای آب و فاضلاب ، یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
عیب یابی سیستمهای آب و فاضلاب ، یزدا
1,100,000 ريال
سیستم های هیدرونیک ، خاکپور ، یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
سیستم های هیدرونیک ، خاکپور ، یزدا
7,500,000 ريال
جریان هوا در کانال ها ، تیموری ، یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
جریان هوا در کانال ها ، تیموری ، یزدا
800,000 ريال
خودآموز بنایی با بتن ، اختری ، یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
خودآموز بنایی با بتن ، اختری ، یزدا
1,500,000 ريال
کنترل دود ، شاملو ، یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
کنترل دود ، شاملو ، یزدا
7,000,000 ريال
ساختمان های بلند،طاحونی،علم و ادب جزئیات
افزودن به سبد خرید
ساختمان های بلند،طاحونی،علم و ادب
6,300,000 ريال
محاسبات تاسیسات ساختمان ، طباطبائی جزئیات
افزودن به سبد خرید
محاسبات تاسیسات ساختمان ، طباطبائی
5,500,000 ريال
گرمایش از کف ، سلطاندوست ، یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
گرمایش از کف ، سلطاندوست ، یزدا
1,500,000 ريال