دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
شبکه TCP/IP ، و3 ، قمی،علوم رایانه جزئیات
افزودن به سبد خرید
شبکه TCP/IP ، و3 ، قمی،علوم رایانه
3,550,000 ريال
برنامه نویسی به زبان C ، ویراست 5 ، قمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
برنامه نویسی به زبان C ، ویراست 5 ، قمی
3,500,000 ريال
کارور نشر رومیزی ، شجاعی جزئیات
افزودن به سبد خرید
کارور نشر رومیزی ، شجاعی
12,000 ريال
خدمات فنی ویرایش 8 ، سلطانی،چاپار جزئیات
افزودن به سبد خرید
خدمات فنی ویرایش 8 ، سلطانی،چاپار
37,500 ريال