دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
آینده پژوهی و انرژی،ملکی،د.شریف جزئیات
افزودن به سبد خرید
آینده پژوهی و انرژی،ملکی،د.شریف
1,100,000 ريال
امنیت پایگاه داده ، قمی ، علوم رایانه جزئیات
افزودن به سبد خرید
امنیت پایگاه داده ، قمی ، علوم رایانه
2,000,000 ريال
کتاب راهنمای مشاوران ، پریخ جزئیات
افزودن به سبد خرید
کتاب راهنمای مشاوران ، پریخ
1,000,000 ريال
روش پژوهش علمی ، قریشی ، د.تهران جزئیات
افزودن به سبد خرید
روش پژوهش علمی ، قریشی ، د.تهران
2,200,000 ريال