دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
گلسنگ شناسی ، منیری جزئیات
افزودن به سبد خرید
گلسنگ شناسی ، منیری
300,000 ريال
بوم شناسی گیاهی و2،مصداقی،جهادمشهد جزئیات
افزودن به سبد خرید
بوم شناسی گیاهی و2،مصداقی،جهادمشهد
530,000 ريال
مبانی ژنتیک قارچ ها ، فریزر ، حبیبی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی ژنتیک قارچ ها ، فریزر ، حبیبی
800,000 ريال
ساختمان های گسسته،وحیدی،علوم رایانه جزئیات
افزودن به سبد خرید
ساختمان های گسسته،وحیدی،علوم رایانه
4,500,000 ريال
ریاضی عمومی 2،حسن پور،علوم رایانه جزئیات
افزودن به سبد خرید
ریاضی عمومی 2،حسن پور،علوم رایانه
2,800,000 ريال
روش تجربی در شیمی آلی ، میبدی ، د.رازی جزئیات
افزودن به سبد خرید
روش تجربی در شیمی آلی ، میبدی ، د.رازی
%5
475,000 ريال
ارتباطات علمی تغییر چشم انداز ، رحیمی ، د.رازی جزئیات
افزودن به سبد خرید
ارتباطات علمی تغییر چشم انداز ، رحیمی ، د.رازی
%5
285,000 ريال
نگرش فیزیکی به جهان ، تکوک ،د.رازی جزئیات
افزودن به سبد خرید
نگرش فیزیکی به جهان ، تکوک ،د.رازی
%5
190,000 ريال
هیدرولوژی استوکاستیک وکاربردهای آن جزئیات
افزودن به سبد خرید
هیدرولوژی استوکاستیک وکاربردهای آن
%5
251,750 ريال
مبانی سامانه اقلیمی زمین،ذوالفقاری،د.رازی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی سامانه اقلیمی زمین،ذوالفقاری،د.رازی
%5
190,000 ريال
non_nested model selection under likelihiid principle،سیاره،د.رازی جزئیات
افزودن به سبد خرید
non_nested model selection under likelihiid principle،سیاره،د.رازی
%5
76,000 ريال
شیمی فیزیک:ترمودینامیک،رنجبر،د.رازی جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی فیزیک:ترمودینامیک،رنجبر،د.رازی
%5
190,000 ريال