دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
GIS با یک رویکرد بصری ، کریمی ، د.خواجه نصیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
GIS با یک رویکرد بصری ، کریمی ، د.خواجه نصیر
%5
1,995,000 ريال
رایانش مکانی غیرمتمرکز ، نیارکی ،د.خواجه نصیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
رایانش مکانی غیرمتمرکز ، نیارکی ،د.خواجه نصیر
%5
351,500 ريال
آموزش و یادگیری تاریخ 2306 جزئیات
افزودن به سبد خرید
آموزش و یادگیری تاریخ 2306
1,400,000 ريال
ما دروغگو بودیم ، بشیری جزئیات
افزودن به سبد خرید
ما دروغگو بودیم ، بشیری
1,230,000 ريال
سباستین ، ضابطیان جزئیات
افزودن به سبد خرید
سباستین ، ضابطیان
880,000 ريال
نوشابه زرد ، ضابطیان جزئیات
افزودن به سبد خرید
نوشابه زرد ، ضابطیان
%17
1,618,500 ريال
جغرافیای‏ جمعیت‏ ، فرید،د.تبریز جزئیات
افزودن به سبد خرید
جغرافیای‏ جمعیت‏ ، فرید،د.تبریز
200,000 ريال
چهل ستون تمدن ، همایون ، د.امام صادق جزئیات
افزودن به سبد خرید
چهل ستون تمدن ، همایون ، د.امام صادق
1,100,000 ريال