دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
کاربردهای بلاک چین ، قمی ، علوم رایانه جزئیات
افزودن به سبد خرید
کاربردهای بلاک چین ، قمی ، علوم رایانه
1,750,000 ريال
بازار آتی ، خبیری ، بعثت جزئیات
افزودن به سبد خرید
بازار آتی ، خبیری ، بعثت
1,600,000 ريال
کارآفرینی‏،جهانیان ،علوم رایانه جزئیات
افزودن به سبد خرید
کارآفرینی‏،جهانیان ،علوم رایانه
550,000 ريال
اقتصاد و فرهنگ،تراسبی،فرهادی،نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
اقتصاد و فرهنگ،تراسبی،فرهادی،نی
1,200,000 ريال
اصول اقتصاد ، نظری ، نگاه دانش جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول اقتصاد ، نظری ، نگاه دانش
1,000,000 ريال
تئوری اقتصاد خرد ، لیارد ، شاکری،نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
تئوری اقتصاد خرد ، لیارد ، شاکری،نی
880,000 ريال
اقتصاد سیاسی تطبیقی ، حاتمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
اقتصاد سیاسی تطبیقی ، حاتمی
1,470,000 ريال
بانکداری الکترونیکی،عباسی نژاد، 1058 جزئیات
افزودن به سبد خرید
بانکداری الکترونیکی،عباسی نژاد، 1058
170,000 ريال
اقتصاد کلان ، دهقانی ، آواقلم جزئیات
افزودن به سبد خرید
اقتصاد کلان ، دهقانی ، آواقلم
1,350,000 ريال
رادیو گرافی در اسب ، سروری جزئیات
افزودن به سبد خرید
رادیو گرافی در اسب ، سروری
450,000 ريال
اقتصاد شهری ، اکبری ، 2072 جزئیات
افزودن به سبد خرید
اقتصاد شهری ، اکبری ، 2072
320,000 ريال