دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
حسابرسی داخلی،مشایخی،د.تهران جزئیات
افزودن به سبد خرید
حسابرسی داخلی،مشایخی،د.تهران
1,800,000 ريال
مدیریت تطبیقی ، منوریان ، مهربان جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت تطبیقی ، منوریان ، مهربان
3,600,000 ريال
سازمان و مدیریت ، نجف بیگی ، مهربان جزئیات
افزودن به سبد خرید
سازمان و مدیریت ، نجف بیگی ، مهربان
3,600,000 ريال
مدیریت عمومی،ویراست3،الوانی،نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت عمومی،ویراست3،الوانی،نی
3,600,000 ريال
بازاریابی صنعتی ، وهاب پور ، آویناقلم جزئیات
افزودن به سبد خرید
بازاریابی صنعتی ، وهاب پور ، آویناقلم
3,000,000 ريال
سازماندهی و طراحی ساختار،پورعزت، 1698 جزئیات
افزودن به سبد خرید
سازماندهی و طراحی ساختار،پورعزت، 1698
2,230,000 ريال
مرگ بازاریابی ، حسینی ، فن آوری نوین جزئیات
افزودن به سبد خرید
مرگ بازاریابی ، حسینی ، فن آوری نوین
1,850,000 ريال
علوم و اعصاب سازمانی ، حیدری ، د.تهران جزئیات
افزودن به سبد خرید
علوم و اعصاب سازمانی ، حیدری ، د.تهران
1,300,000 ريال
اصول حسابداری 1،ابراهیمی،دانش نگار جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول حسابداری 1،ابراهیمی،دانش نگار
3,500,000 ريال
کلان داده ، وحیدی ، فن آوری نوین جزئیات
افزودن به سبد خرید
کلان داده ، وحیدی ، فن آوری نوین
3,650,000 ريال