دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
مدیریت خرید ، مهربان.نشر نما جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت خرید ، مهربان.نشر نما
25,000 ريال
اصول فنون مذاکره،زند،آها جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول فنون مذاکره،زند،آها
500,000 ريال
مدیریت مالی ج2،جهانخانی 130 جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت مالی ج2،جهانخانی 130
1,500,000 ريال
مدیریت عمومی،ویراست3،الوانی،نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت عمومی،ویراست3،الوانی،نی
1,900,000 ريال
فلسفه مدیریت،میرکمالی،یسطرون جزئیات
افزودن به سبد خرید
فلسفه مدیریت،میرکمالی،یسطرون
1,150,000 ريال
رفتار مصرف کننده،سیدجوادین،د.تهران جزئیات
افزودن به سبد خرید
رفتار مصرف کننده،سیدجوادین،د.تهران
1,800,000 ريال
حسابرسی داخلی،مشایخی،د.تهران جزئیات
افزودن به سبد خرید
حسابرسی داخلی،مشایخی،د.تهران
980,000 ريال