دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
حسابداری شرکتهای 2،نوروش جزئیات
افزودن به سبد خرید
حسابداری شرکتهای 2،نوروش
1,900,000 ريال
مدیریت پروژه،عاصمی پور،851 جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت پروژه،عاصمی پور،851
220,000 ريال
سازماندهی طرح ها ، طوسی ، د.تهران جزئیات
افزودن به سبد خرید
سازماندهی طرح ها ، طوسی ، د.تهران
4,100,000 ريال
نظام های حقوقی سردفتری ، حصاری جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظام های حقوقی سردفتری ، حصاری
1,800,000 ريال
مدیریت تغییر بهبود و تحول سازمانی 2588 جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت تغییر بهبود و تحول سازمانی 2588
2,000,000 ريال
حسابداری پیشرفته 1 ، اسدی ، 2324 جزئیات
افزودن به سبد خرید
حسابداری پیشرفته 1 ، اسدی ، 2324
2,340,000 ريال
تحلیل کسب و کار ، آقازاده ، 2288 جزئیات
افزودن به سبد خرید
تحلیل کسب و کار ، آقازاده ، 2288
3,100,000 ريال
رفتار سازمانی جلد2 ، طاهری ، آوای نور جزئیات
افزودن به سبد خرید
رفتار سازمانی جلد2 ، طاهری ، آوای نور
950,000 ريال
مدیریت تولید و عملیات، کاظمی، 490 جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت تولید و عملیات، کاظمی، 490
2,420,000 ريال