لطفا صبرکنید ...
دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
مدیریت عملکرد،شیروانی،پویش اصفهان جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت عملکرد،شیروانی،پویش اصفهان
150,000 ريال
مدیریت مالی ج1،احمدپور،د.مازندران جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت مالی ج1،احمدپور،د.مازندران
200,000 ريال
حسابداری مدیریت ،کرمی ، نگاه دانش جزئیات
افزودن به سبد خرید
حسابداری مدیریت ،کرمی ، نگاه دانش
650,000 ريال
هوش استراتژیک،تارخ،د.خواجه نصیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
هوش استراتژیک،تارخ،د.خواجه نصیر
300,000 ريال
حسابرسی داخلی،مشایخی،د.تهران جزئیات
افزودن به سبد خرید
حسابرسی داخلی،مشایخی،د.تهران
760,000 ريال
مبانی سازمان مدیریت ، آریاداد ، صفار جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی سازمان مدیریت ، آریاداد ، صفار
400,000 ريال
روش سنجی و کارسنجی،حقیقت منفرد،1693 جزئیات
افزودن به سبد خرید
روش سنجی و کارسنجی،حقیقت منفرد،1693
370,000 ريال
مدیریت، پیتر اف.دراکر ، آوای نور جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت، پیتر اف.دراکر ، آوای نور
1,000,000 ريال
مدیریت ، رابینز ، محبی ، آثارفکر جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت ، رابینز ، محبی ، آثارفکر
1,550,000 ريال