دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
مسئله یابی و حل مسئله 2451 جزئیات
افزودن به سبد خرید
مسئله یابی و حل مسئله 2451
1,420,000 ريال
مباحث ویژه مدیریت دولتی،مقیمی ، 1070 جزئیات
افزودن به سبد خرید
مباحث ویژه مدیریت دولتی،مقیمی ، 1070
1,360,000 ريال
مدیریت حقوق و دستمزد،رونق،فرمنش جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت حقوق و دستمزد،رونق،فرمنش
1,980,000 ريال
اسرار کار ، شیرزاد.مهربان جزئیات
افزودن به سبد خرید
اسرار کار ، شیرزاد.مهربان
1,400,000 ريال
مدیریت نوآوری ، سلیمانزاده جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت نوآوری ، سلیمانزاده
450,000 ريال