دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
امنیت شبکه پیشرفته ، قمی ، علوم رایانه جزئیات
افزودن به سبد خرید
امنیت شبکه پیشرفته ، قمی ، علوم رایانه
1,800,000 ريال
مهندسی نرم افزار سامرویل،ویراست 9،قمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مهندسی نرم افزار سامرویل،ویراست 9،قمی
5,500,000 ريال
مهندسی نرم افزار ویراست 9 ،پرسمن ، قمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مهندسی نرم افزار ویراست 9 ،پرسمن ، قمی
5,500,000 ريال
طراحی الگوریتم ها ، اشرفی پیامن جزئیات
افزودن به سبد خرید
طراحی الگوریتم ها ، اشرفی پیامن
2,000,000 ريال