دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
داده کاوی و OLAP،شهرابی،جهادامیرکبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
داده کاوی و OLAP،شهرابی،جهادامیرکبیر
150,000 ريال
امنیت در شبکه های WIMAX ، بیرانوند جزئیات
افزودن به سبد خرید
امنیت در شبکه های WIMAX ، بیرانوند
80,000 ريال
ساختمان داده ها ، صیاحی جزئیات
افزودن به سبد خرید
ساختمان داده ها ، صیاحی
40,000 ريال
مهندسی وب ، صیاحی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مهندسی وب ، صیاحی
49,000 ريال