دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
شیمی فیزیک آلی ، گیل ، موثق،علمی فنی جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی فیزیک آلی ، گیل ، موثق،علمی فنی
1,600,000 ريال
شیمی هتروسیکل،گیل،شفیعی،د.تهران جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی هتروسیکل،گیل،شفیعی،د.تهران
1,100,000 ريال
بلورشناسی‏،محمدی، دانش نگار جزئیات
افزودن به سبد خرید
بلورشناسی‏،محمدی، دانش نگار
400,000 ريال
بیوشیمی عمومی ، زهرائی جزئیات
افزودن به سبد خرید
بیوشیمی عمومی ، زهرائی
36,000 ريال
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 ، پادینا جزئیات
افزودن به سبد خرید
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 ، پادینا
350,000 ريال