دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
مبانی شیمی تجزیه اسکوگ ج2،و9،دانش نگار جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی شیمی تجزیه اسکوگ ج2،و9،دانش نگار
4,000,000 ريال
اصول شیمی پلیمر ، بهرامی ، د.امیرکبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول شیمی پلیمر ، بهرامی ، د.امیرکبیر
3,250,000 ريال
شیمی معدنی 1 ،میسلر،افشار،علمی فنی جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی معدنی 1 ،میسلر،افشار،علمی فنی
3,800,000 ريال
شیمی آلی 3،مک موری،یاوری،و7،نوپردازان جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی آلی 3،مک موری،یاوری،و7،نوپردازان
2,800,000 ريال
شیمی آلی 1،مک موری،یاوری،و7،نوپردازان جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی آلی 1،مک موری،یاوری،و7،نوپردازان
3,500,000 ريال