دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
مبانی شیمی تجزیه اسکوگ ج1،و9،دانش نگار جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی شیمی تجزیه اسکوگ ج1،و9،دانش نگار
2,500,000 ريال
الکتروشیمی تجزیه ای، مفیدی،د.تهران جزئیات
افزودن به سبد خرید
الکتروشیمی تجزیه ای، مفیدی،د.تهران
1,100,000 ريال
تکمیلی شیمی 2 ، مجیدی.جهاد امیر کبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
تکمیلی شیمی 2 ، مجیدی.جهاد امیر کبیر
18,000 ريال
شیمی فیزیک مواد،امیدوار،د.امیرکبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی فیزیک مواد،امیدوار،د.امیرکبیر
750,000 ريال
اصول شیمی پلیمر ، بهرامی ، د.امیرکبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول شیمی پلیمر ، بهرامی ، د.امیرکبیر
2,200,000 ريال