دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
کتابخانه و کتابداری،مزینانی، 479 جزئیات
افزودن به سبد خرید
کتابخانه و کتابداری،مزینانی، 479
640,000 ريال
خدمات مرجع دیجیتال، غلامی جزئیات
افزودن به سبد خرید
خدمات مرجع دیجیتال، غلامی
50,000 ريال
تولستوی و مبل بنفش ، سنکویچ جزئیات
افزودن به سبد خرید
تولستوی و مبل بنفش ، سنکویچ
550,000 ريال
تجزیه و تحلیل وب ، کمپانی ، ادیبان جزئیات
افزودن به سبد خرید
تجزیه و تحلیل وب ، کمپانی ، ادیبان
500,000 ريال
منابع مرجع الکترونیک ، غلامی ، چاپار جزئیات
افزودن به سبد خرید
منابع مرجع الکترونیک ، غلامی ، چاپار
240,000 ريال
درآمدی بر کتابداری ، مختاری جزئیات
افزودن به سبد خرید
درآمدی بر کتابداری ، مختاری
13,500 ريال
خدمات فنی ویرایش 8 ، سلطانی،چاپار جزئیات
افزودن به سبد خرید
خدمات فنی ویرایش 8 ، سلطانی،چاپار
37,500 ريال