دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
روش المان مرزی،قاسمی،د.امیرکبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
روش المان مرزی،قاسمی،د.امیرکبیر
1,200,000 ريال
چاه پیمایی مهندسی،رمضی،د.امیرکبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
چاه پیمایی مهندسی،رمضی،د.امیرکبیر
1,670,000 ريال
متالورژی مکانیکی،دیتر،شهیدی،مرکزنشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
متالورژی مکانیکی،دیتر،شهیدی،مرکزنشر
3,950,000 ريال
مبانی مهندسی برق2،اورعی،د.امیرکبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی مهندسی برق2،اورعی،د.امیرکبیر
1,250,000 ريال
نانو شیمی ، رحمانی جزئیات
افزودن به سبد خرید
نانو شیمی ، رحمانی
850,000 ريال
کانه آرایی 2جلدی ،رحمانی، آلای اندیشه جزئیات
افزودن به سبد خرید
کانه آرایی 2جلدی ،رحمانی، آلای اندیشه
1,900,000 ريال
شناورسازی کفی (فلوتاسیون) ، رحمانی جزئیات
افزودن به سبد خرید
شناورسازی کفی (فلوتاسیون) ، رحمانی
920,000 ريال
تونلسازی ج2:خدمات فنی،مدنی،د.امیرکبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
تونلسازی ج2:خدمات فنی،مدنی،د.امیرکبیر
1,200,000 ريال
بتن و توسعه پایدار ، رحمانی ، پادینا جزئیات
افزودن به سبد خرید
بتن و توسعه پایدار ، رحمانی ، پادینا
1,200,000 ريال