دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
افکار عمومی،لازار،کتبی،نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
افکار عمومی،لازار،کتبی،نی
1,900,000 ريال
آمایش سرزمین ، محمودی ، د.تهران جزئیات
افزودن به سبد خرید
آمایش سرزمین ، محمودی ، د.تهران
4,400,000 ريال
اقتصادکلان جدید  1685 جزئیات
افزودن به سبد خرید
اقتصادکلان جدید 1685
3,980,000 ريال
رفتار جهانگردی،کروبی،مرکزنشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
رفتار جهانگردی،کروبی،مرکزنشر
580,000 ريال
زنان در روزگارشان ، مهدیان ، نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
زنان در روزگارشان ، مهدیان ، نی
4,600,000 ريال
مبانی پژوهش کیفی،استراوس،افشار،نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی پژوهش کیفی،استراوس،افشار،نی
2,200,000 ريال
طراحی شهری ، نقی زاده ، د.امام رضا جزئیات
افزودن به سبد خرید
طراحی شهری ، نقی زاده ، د.امام رضا
850,000 ريال
وسایل ارتباط جمعی ، معتمدنژاد،د.علامه جزئیات
افزودن به سبد خرید
وسایل ارتباط جمعی ، معتمدنژاد،د.علامه
1,600,000 ريال
نظریه جامعه شناسی،ریتزر،نایبی،نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه جامعه شناسی،ریتزر،نایبی،نی
4,300,000 ريال