لطفا صبرکنید ...
دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
فنون اقناع در رسانه ، شریفی ، د.تهران جزئیات
افزودن به سبد خرید
فنون اقناع در رسانه ، شریفی ، د.تهران
890,000 ريال
فرهنگ بحران ، حیدری جزئیات
افزودن به سبد خرید
فرهنگ بحران ، حیدری
370,000 ريال
مقدمه ای بر نمونه گیری در تحقیق، 62 جزئیات
افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر نمونه گیری در تحقیق، 62
120,000 ريال
مدیریت بازاریابی 1 ، کاتلر ، جعفری ، نص جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت بازاریابی 1 ، کاتلر ، جعفری ، نص
1,390,000 ريال
رسانه شناسی نسخه خلاصه شده 2411 جزئیات
افزودن به سبد خرید
رسانه شناسی نسخه خلاصه شده 2411
1,040,000 ريال
محله امیلی تالن ، عینی فر ، فکرنو جزئیات
افزودن به سبد خرید
محله امیلی تالن ، عینی فر ، فکرنو
800,000 ريال
شهر هوشمند شهر آینده ؟ اعتضادزاده جزئیات
افزودن به سبد خرید
شهر هوشمند شهر آینده ؟ اعتضادزاده
250,000 ريال
مدیریت تبلیغات ، کیماسی ، ادیبان جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت تبلیغات ، کیماسی ، ادیبان
1,300,000 ريال
نام گذاری بر بی نهایت ها ، نهندی جزئیات
افزودن به سبد خرید
نام گذاری بر بی نهایت ها ، نهندی
650,000 ريال
روان شناسی عزت نفس ، قراچه داغی جزئیات
افزودن به سبد خرید
روان شناسی عزت نفس ، قراچه داغی
550,000 ريال
بازی ها ، فصیح جزئیات
افزودن به سبد خرید
بازی ها ، فصیح
320,000 ريال
شهر هوشمند ، رضوی زاده ، سیمای دانش جزئیات
افزودن به سبد خرید
شهر هوشمند ، رضوی زاده ، سیمای دانش
450,000 ريال