لطفا صبرکنید ...
دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
توسعه پایدار روستایی ، ایمانی جزئیات
افزودن به سبد خرید
توسعه پایدار روستایی ، ایمانی
170,000 ريال
مقدمه ای بر مدیریت آموزشی ، نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر مدیریت آموزشی ، نی
460,000 ريال
جامعه شناسی،گیدنز،صبوری،نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی،گیدنز،صبوری،نی
1,400,000 ريال
جامعه شناسی ، گیدنز ، چاوشیان،نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی ، گیدنز ، چاوشیان،نی
1,600,000 ريال
مقدمه ای بر نمونه گیری در تحقیق، 62 جزئیات
افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر نمونه گیری در تحقیق، 62
120,000 ريال
شهر انسانی،یان گل،غفاری،علم معمار جزئیات
افزودن به سبد خرید
شهر انسانی،یان گل،غفاری،علم معمار
800,000 ريال
شهر هوشمند ، د.خوارزمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
شهر هوشمند ، د.خوارزمی
700,000 ريال
نظریه جامعه شناسی،ریتزر،نایبی،نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه جامعه شناسی،ریتزر،نایبی،نی
1,200,000 ريال