دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
شبکه های بی سیم‏ ، قمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
شبکه های بی سیم‏ ، قمی
1,200,000 ريال
امنیت شبکه پیشرفته ، قمی ، علوم رایانه جزئیات
افزودن به سبد خرید
امنیت شبکه پیشرفته ، قمی ، علوم رایانه
1,800,000 ريال
مهندسی نرم افزار سامرویل،ویراست 9،قمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مهندسی نرم افزار سامرویل،ویراست 9،قمی
5,500,000 ريال
ریاضی عمومی1،،حسن پور،علوم رایانه جزئیات
افزودن به سبد خرید
ریاضی عمومی1،،حسن پور،علوم رایانه
3,500,000 ريال
ساختمان داده در C ویراست3،قمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
ساختمان داده در C ویراست3،قمی
4,500,000 ريال