دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
ساختمان های گسسته،وحیدی،علوم رایانه جزئیات
افزودن به سبد خرید
ساختمان های گسسته،وحیدی،علوم رایانه
4,500,000 ريال
ریاضی عمومی 2،حسن پور،علوم رایانه جزئیات
افزودن به سبد خرید
ریاضی عمومی 2،حسن پور،علوم رایانه
2,800,000 ريال
مهندسی نرم افزار سامرویل،ویراست 9،قمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مهندسی نرم افزار سامرویل،ویراست 9،قمی
4,500,000 ريال
امنیت شبکه پیشرفته ، قمی ، علوم رایانه جزئیات
افزودن به سبد خرید
امنیت شبکه پیشرفته ، قمی ، علوم رایانه
1,100,000 ريال