دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
مدیریت استراتژیک هلدینگ ، ولیان جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت استراتژیک هلدینگ ، ولیان
900,000 ريال
مدیریت اسلامی،افجه ای،جهادعلامه جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت اسلامی،افجه ای،جهادعلامه
150,000 ريال
معماری منابع انسانی ، نقوی،د.علامه جزئیات
افزودن به سبد خرید
معماری منابع انسانی ، نقوی،د.علامه
22,000 ريال
شایسته سالاری ، ابطحی جزئیات
افزودن به سبد خرید
شایسته سالاری ، ابطحی
45,000 ريال