دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
کاربردهای بلاک چین ، قمی ، علوم رایانه جزئیات
افزودن به سبد خرید
کاربردهای بلاک چین ، قمی ، علوم رایانه
1,750,000 ريال
قانون مدنی 1401 ، منصور جزئیات
افزودن به سبد خرید
قانون مدنی 1401 ، منصور
500,000 ريال
ارشد مدارهای الکتریکی1،زرگر،پوران جزئیات
افزودن به سبد خرید
ارشد مدارهای الکتریکی1،زرگر،پوران
2,980,000 ريال
مبانی انسان شناسی،فکوهی،نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی انسان شناسی،فکوهی،نی
900,000 ريال
بازار آتی ، خبیری ، بعثت جزئیات
افزودن به سبد خرید
بازار آتی ، خبیری ، بعثت
1,600,000 ريال
سیاست و حکومت جدید ، بال ، عالم،قومس جزئیات
افزودن به سبد خرید
سیاست و حکومت جدید ، بال ، عالم،قومس
1,200,000 ريال
ابزارهای تحلیل سیاست خارجی ، قومس جزئیات
افزودن به سبد خرید
ابزارهای تحلیل سیاست خارجی ، قومس
1,500,000 ريال
مسائل جهان سوم،ترابی،ساعی،قومس جزئیات
افزودن به سبد خرید
مسائل جهان سوم،ترابی،ساعی،قومس
1,500,000 ريال