دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
متالورژی مکانیکی،دیتر،شهیدی،مرکزنشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
متالورژی مکانیکی،دیتر،شهیدی،مرکزنشر
3,950,000 ريال
جزء و کل،هایزنبرگ،همدانی،مرکزنشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
جزء و کل،هایزنبرگ،همدانی،مرکزنشر
1,500,000 ريال
جبر خطی،اونان،حسن آبادی،مرکزنشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
جبر خطی،اونان،حسن آبادی،مرکزنشر
1,800,000 ريال
جبر خطی،هافمن،فرشیدی،مرکزنشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
جبر خطی،هافمن،فرشیدی،مرکزنشر
2,400,000 ريال
رسم فنی عمومی،و4متقی پور،مرکزنشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
رسم فنی عمومی،و4متقی پور،مرکزنشر
2,700,000 ريال
مبانی فیزیک نوین،سلز،بابایی،مرکزنشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی فیزیک نوین،سلز،بابایی،مرکزنشر
2,950,000 ريال