دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
ساختمان داده در#C،قمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
ساختمان داده در#C،قمی
3,500,000 ريال
اصول طراحی سیستمهای عامل ، کریمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول طراحی سیستمهای عامل ، کریمی
1,500,000 ريال
شبکه TCP/IP ، و3 ، قمی،علوم رایانه جزئیات
افزودن به سبد خرید
شبکه TCP/IP ، و3 ، قمی،علوم رایانه
5,500,000 ريال
برنامه نویسی به زبان C ، ویراست 5 ، قمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
برنامه نویسی به زبان C ، ویراست 5 ، قمی
5,500,000 ريال
رمزنگاری کوانتومی،محمدزاده،د.شاهد جزئیات
افزودن به سبد خرید
رمزنگاری کوانتومی،محمدزاده،د.شاهد
125,000 ريال
معرفی سیستم های SCADA،سعیدی،آفرنگ جزئیات
افزودن به سبد خرید
معرفی سیستم های SCADA،سعیدی،آفرنگ
1,900,000 ريال
اینترنت اشیاء ، ناصری ، د.امام حسین جزئیات
افزودن به سبد خرید
اینترنت اشیاء ، ناصری ، د.امام حسین
1,500,000 ريال
به سوی فضای رایانه ای امن تر ، گودمن جزئیات
افزودن به سبد خرید
به سوی فضای رایانه ای امن تر ، گودمن
130,000 ريال
ایمن سازی زیر ساخت اطلاعات ، کیزا جزئیات
افزودن به سبد خرید
ایمن سازی زیر ساخت اطلاعات ، کیزا
150,000 ريال
پاکسازی داده ها ، دانشپور ، د.رجایی جزئیات
افزودن به سبد خرید
پاکسازی داده ها ، دانشپور ، د.رجایی
600,000 ريال
طراحی تعاملی ، فصیح فر ، علوم رایانه جزئیات
افزودن به سبد خرید
طراحی تعاملی ، فصیح فر ، علوم رایانه
5,000,000 ريال