دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
شبکه TCP/IP ، و3 ، قمی،علوم رایانه جزئیات
افزودن به سبد خرید
شبکه TCP/IP ، و3 ، قمی،علوم رایانه
3,550,000 ريال
برنامه نویسی به زبان C ، ویراست 5 ، قمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
برنامه نویسی به زبان C ، ویراست 5 ، قمی
3,500,000 ريال
کارور نشر رومیزی ، شجاعی جزئیات
افزودن به سبد خرید
کارور نشر رومیزی ، شجاعی
12,000 ريال
رایانه کار درجه 2 ج 2 ، موسوی جزئیات
افزودن به سبد خرید
رایانه کار درجه 2 ج 2 ، موسوی
85,000 ريال
رایانه کار درجه 2 ج 2 ، موسوی جزئیات
افزودن به سبد خرید
رایانه کار درجه 2 ج 2 ، موسوی
35,000 ريال