دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
طراحی الگوریتم ها ، اشرفی پیامن جزئیات
افزودن به سبد خرید
طراحی الگوریتم ها ، اشرفی پیامن
2,000,000 ريال
خلاقیت در طراحی مهندسی ، طاهریان جزئیات
افزودن به سبد خرید
خلاقیت در طراحی مهندسی ، طاهریان
300,000 ريال
مثلث خیام - هندسه فرکتال ، جعفری جزئیات
افزودن به سبد خرید
مثلث خیام - هندسه فرکتال ، جعفری
500,000 ريال
تکمیلی شیمی 2 ، مجیدی.جهاد امیر کبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
تکمیلی شیمی 2 ، مجیدی.جهاد امیر کبیر
800,000 ريال
محاسبات عددی،مهری،جهاد.امیرکبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
محاسبات عددی،مهری،جهاد.امیرکبیر
800,000 ريال
الیاف پیشرفته ، رهبر ، جهاد امیرکبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
الیاف پیشرفته ، رهبر ، جهاد امیرکبیر
1,600,000 ريال