دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
ساختمان های گسسته،وحیدی،علوم رایانه جزئیات
افزودن به سبد خرید
ساختمان های گسسته،وحیدی،علوم رایانه
4,500,000 ريال
ریاضی عمومی 2،حسن پور،علوم رایانه جزئیات
افزودن به سبد خرید
ریاضی عمومی 2،حسن پور،علوم رایانه
2,800,000 ريال
ارتباطات علمی تغییر چشم انداز ، رحیمی ، د.رازی جزئیات
افزودن به سبد خرید
ارتباطات علمی تغییر چشم انداز ، رحیمی ، د.رازی
%5
285,000 ريال
هیدرولوژی استوکاستیک وکاربردهای آن جزئیات
افزودن به سبد خرید
هیدرولوژی استوکاستیک وکاربردهای آن
%5
251,750 ريال
non_nested model selection under likelihiid principle،سیاره،د.رازی جزئیات
افزودن به سبد خرید
non_nested model selection under likelihiid principle،سیاره،د.رازی
%5
76,000 ريال
Stochatic Orders for Some Useful Statistics ،خالدی جزئیات
افزودن به سبد خرید
Stochatic Orders for Some Useful Statistics ،خالدی
%5
38,000 ريال
بیوشیمی آزمایشگاهی ، میرمومنی ،د.رازی جزئیات
افزودن به سبد خرید
بیوشیمی آزمایشگاهی ، میرمومنی ،د.رازی
%5
14,250 ريال
آمار کاربردی ، گندمی.امام حسین جزئیات
افزودن به سبد خرید
آمار کاربردی ، گندمی.امام حسین
%5
598,500 ريال
مقدمه ای بر تئوری احتمالات ، گائینی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر تئوری احتمالات ، گائینی
%5
332,500 ريال