دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
جبر خطی،اونان،حسن آبادی،مرکزنشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
جبر خطی،اونان،حسن آبادی،مرکزنشر
1,800,000 ريال
مهارت های منطق جدید ، موحد،د.تهران جزئیات
افزودن به سبد خرید
مهارت های منطق جدید ، موحد،د.تهران
520,000 ريال
آمار کاربردی1،صفری دولت آباد،پریکا جزئیات
افزودن به سبد خرید
آمار کاربردی1،صفری دولت آباد،پریکا
1,200,000 ريال
روشهای جبر 2جلدی ، شهریاری ، امیرکبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
روشهای جبر 2جلدی ، شهریاری ، امیرکبیر
2,500,000 ريال
معادلات انتگرال،ادیبی،د.امیرکبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
معادلات انتگرال،ادیبی،د.امیرکبیر
600,000 ريال
گروه و جبر لی،رضوی،د.امیرکبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
گروه و جبر لی،رضوی،د.امیرکبیر
350,000 ريال
ریاضی عمومی 2 ، دباغیان ، فن آوری نوین جزئیات
افزودن به سبد خرید
ریاضی عمومی 2 ، دباغیان ، فن آوری نوین
1,650,000 ريال
برنامه ریزی غیرخطی ، حمیدی زاده ، 631 جزئیات
افزودن به سبد خرید
برنامه ریزی غیرخطی ، حمیدی زاده ، 631
1,670,000 ريال
ساختمان های گسسته،وحیدی،علوم رایانه جزئیات
افزودن به سبد خرید
ساختمان های گسسته،وحیدی،علوم رایانه
2,950,000 ريال
جبر خطی،هافمن،فرشیدی،مرکزنشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
جبر خطی،هافمن،فرشیدی،مرکزنشر
2,400,000 ريال