دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
تبدیلات فوریه ، مشایخی ، دانش نگار جزئیات
افزودن به سبد خرید
تبدیلات فوریه ، مشایخی ، دانش نگار
870,000 ريال
ریاضی عمومی 1 ، فرامرزی جزئیات
افزودن به سبد خرید
ریاضی عمومی 1 ، فرامرزی
1,070,000 ريال
ریاضی عمومی 2 ، فرامرزی جزئیات
افزودن به سبد خرید
ریاضی عمومی 2 ، فرامرزی
900,000 ريال
مدل سازی ریاضی،مهرگان ، 734 جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدل سازی ریاضی،مهرگان ، 734
470,000 ريال
محاسبات عددی،مهری،جهاد.امیرکبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
محاسبات عددی،مهری،جهاد.امیرکبیر
450,000 ريال
ساختمان های گسسته،وحیدی،علوم رایانه جزئیات
افزودن به سبد خرید
ساختمان های گسسته،وحیدی،علوم رایانه
1,950,000 ريال
برنامه ریزی خطی،اصغرپور،د.تهران جزئیات
افزودن به سبد خرید
برنامه ریزی خطی،اصغرپور،د.تهران
720,000 ريال
آمار کاربردی1،صفری دولت آباد،پریکا جزئیات
افزودن به سبد خرید
آمار کاربردی1،صفری دولت آباد،پریکا
750,000 ريال