دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
معادلات دیفرانسیل،فرامرزی جزئیات
افزودن به سبد خرید
معادلات دیفرانسیل،فرامرزی
1,980,000 ريال
آمار و احتمالات مهندسی،فرامرزی جزئیات
افزودن به سبد خرید
آمار و احتمالات مهندسی،فرامرزی
2,780,000 ريال
ریاضی علم کامپیوتر (1) ، نیکوکار،گسترش جزئیات
افزودن به سبد خرید
ریاضی علم کامپیوتر (1) ، نیکوکار،گسترش
2,200,000 ريال
ریاضی عمومی 2 ، غریب خواجه جزئیات
افزودن به سبد خرید
ریاضی عمومی 2 ، غریب خواجه
1,300,000 ريال
تحلیل آماری جلد1 ، بامنی مقدم جزئیات
افزودن به سبد خرید
تحلیل آماری جلد1 ، بامنی مقدم
2,000,000 ريال
جبر خطی،هافمن،فرشیدی،مرکزنشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
جبر خطی،هافمن،فرشیدی،مرکزنشر
2,950,000 ريال
ریاضی عمومی 1 ، فرامرزی جزئیات
افزودن به سبد خرید
ریاضی عمومی 1 ، فرامرزی
2,670,000 ريال