دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
خاکچال مهندسی پسماند،عبدلی،د.تهران جزئیات
افزودن به سبد خرید
خاکچال مهندسی پسماند،عبدلی،د.تهران
980,000 ريال
هیدرومتالوژی سولیک، رحمانی جزئیات
افزودن به سبد خرید
هیدرومتالوژی سولیک، رحمانی
1,500,000 ريال
انجماد در صنعت شیلات،معینی،د.تهران جزئیات
افزودن به سبد خرید
انجماد در صنعت شیلات،معینی،د.تهران
980,000 ريال
بیوتکنولوژی جلد4 ، سادات نوری ،د.تهران جزئیات
افزودن به سبد خرید
بیوتکنولوژی جلد4 ، سادات نوری ،د.تهران
2,300,000 ريال
انتقال جرم،تریبال،سهرابی،د.امیرکبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
انتقال جرم،تریبال،سهرابی،د.امیرکبیر
2,100,000 ريال
تکنولوژی بتن،دیلمقانی،د.تبریز جزئیات
افزودن به سبد خرید
تکنولوژی بتن،دیلمقانی،د.تبریز
40,000 ريال