دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
میکروبیولوژی مواد غذایی ، رودسری جزئیات
افزودن به سبد خرید
میکروبیولوژی مواد غذایی ، رودسری
2,200,000 ريال
مهندسی بیوشیمی ، موسوی ، تربیت مدرس جزئیات
افزودن به سبد خرید
مهندسی بیوشیمی ، موسوی ، تربیت مدرس
1,700,000 ريال
شیمی دارویی،رستمی زاده،د.خواجه نصیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی دارویی،رستمی زاده،د.خواجه نصیر
1,000,000 ريال
ترکیب های بین فلزی . د فردوسی جزئیات
افزودن به سبد خرید
ترکیب های بین فلزی . د فردوسی
900,000 ريال
مبانی پالایش نفت،ابوالحمد،دتهران جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی پالایش نفت،ابوالحمد،دتهران
5,100,000 ريال
شیمی مواد غذایی ج2،حامدی،مرکزنشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی مواد غذایی ج2،حامدی،مرکزنشر
1,600,000 ريال