دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
انتقال جرم،تریبال،سهرابی،د.امیرکبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
انتقال جرم،تریبال،سهرابی،د.امیرکبیر
3,980,000 ريال
اصول سرامیک ها،میشل،قطعی،د.شاهرود جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول سرامیک ها،میشل،قطعی،د.شاهرود
800,000 ريال
متالورژی فیزیکی ، حیدری ، د.شاهرود جزئیات
افزودن به سبد خرید
متالورژی فیزیکی ، حیدری ، د.شاهرود
1,700,000 ريال
تقطیر چند جزئی ، موسویان ، یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
تقطیر چند جزئی ، موسویان ، یزدا
5,000,000 ريال
فایبرگلاس ، نظیری ، یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
فایبرگلاس ، نظیری ، یزدا
500,000 ريال
عملیات واحد1 ، موسویان ، یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
عملیات واحد1 ، موسویان ، یزدا
3,500,000 ريال