دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
شیمی مواد غذایی ، فاطمی ، سهامی انتشار جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی مواد غذایی ، فاطمی ، سهامی انتشار
1,700,000 ريال
انتقال جرم ، بهمنیار ، جهادتهران جزئیات
افزودن به سبد خرید
انتقال جرم ، بهمنیار ، جهادتهران
1,700,000 ريال
تقطیر چند جزئی ، موسویان ، یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
تقطیر چند جزئی ، موسویان ، یزدا
3,500,000 ريال
مبانی فناوری غلات ج2،رجب زاده،د.تهران جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی فناوری غلات ج2،رجب زاده،د.تهران
1,300,000 ريال
بهداشت گوشت 3جلدی،رکنی،د.تهران جزئیات
افزودن به سبد خرید
بهداشت گوشت 3جلدی،رکنی،د.تهران
5,400,000 ريال