دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
راهنمای کاربردی منسوجات 2551 جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای کاربردی منسوجات 2551
3,220,000 ريال
منسوجات صنعتی،ورسه ای،جهادامیرکبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
منسوجات صنعتی،ورسه ای،جهادامیرکبیر
800,000 ريال
پارچه و پارچه بافی در تمدن اسلامی 2222 جزئیات
افزودن به سبد خرید
پارچه و پارچه بافی در تمدن اسلامی 2222
1,540,000 ريال
اصلاح چوب ، محبی ، د.مدرس جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصلاح چوب ، محبی ، د.مدرس
2,500,000 ريال
واژگان مهندسی صنایع ، شفیعا ، مرکزنشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
واژگان مهندسی صنایع ، شفیعا ، مرکزنشر
1,800,000 ريال
روبات های جوشکار،کاظمی،د.شاهد جزئیات
افزودن به سبد خرید
روبات های جوشکار،کاظمی،د.شاهد
88,000 ريال
خودآموز جوشکاری ، افضلی ، یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
خودآموز جوشکاری ، افضلی ، یزدا
2,500,000 ريال
الیاف پیشرفته ، رهبر ، جهاد امیرکبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
الیاف پیشرفته ، رهبر ، جهاد امیرکبیر
1,600,000 ريال
جوشکاری قوس الکتریکی ، افضلی ، یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
جوشکاری قوس الکتریکی ، افضلی ، یزدا
900,000 ريال
مبانی جوشکاری تیگ میگ  یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی جوشکاری تیگ میگ یزدا
1,200,000 ريال