دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
فرآیندهای ماشین کاری ، قریشی جزئیات
افزودن به سبد خرید
فرآیندهای ماشین کاری ، قریشی
%5
38,000 ريال
اتوماسیون و فرایندهای ساخت،ظهور،د.خواجه نصیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
اتوماسیون و فرایندهای ساخت،ظهور،د.خواجه نصیر
%5
2,565,000 ريال
شکل دهی فلزات،ظهور،و3،د.خواجه نصیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
شکل دهی فلزات،ظهور،و3،د.خواجه نصیر
%5
855,000 ريال
خوردگی در جوش،امیدوار،د.امیرکبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
خوردگی در جوش،امیدوار،د.امیرکبیر
1,200,000 ريال