دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
ICDL سطح2(2016)،نسخه 5،سبزعلی گل،صفار جزئیات
افزودن به سبد خرید
ICDL سطح2(2016)،نسخه 5،سبزعلی گل،صفار
3,400,000 ريال
ICDL سطح1(2007)،نسخه 5،سبزعلی گل،صفار جزئیات
افزودن به سبد خرید
ICDL سطح1(2007)،نسخه 5،سبزعلی گل،صفار
3,400,000 ريال
امنیت شبکه پیشرفته ، قمی ، علوم رایانه جزئیات
افزودن به سبد خرید
امنیت شبکه پیشرفته ، قمی ، علوم رایانه
1,100,000 ريال
استخدامی دبیر جغرافیا، بهرامی ، آراه جزئیات
افزودن به سبد خرید
استخدامی دبیر جغرافیا، بهرامی ، آراه
2,850,000 ريال
شبکه TCP/IP ، و3 ، قمی،علوم رایانه جزئیات
افزودن به سبد خرید
شبکه TCP/IP ، و3 ، قمی،علوم رایانه
3,550,000 ريال