دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
حقوق تطبیقی،شیروی، 882 جزئیات
افزودن به سبد خرید
حقوق تطبیقی،شیروی، 882
1,040,000 ريال
نظریه محض حقوق و دولت،هانس کلسن،1928 جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه محض حقوق و دولت،هانس کلسن،1928
130,000 ريال
مبانی جغرافیای جمعیت ، حیدری ، 2307 جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی جغرافیای جمعیت ، حیدری ، 2307
870,000 ريال
قانون چک،سفته، برات 1402،منصور جزئیات
افزودن به سبد خرید
قانون چک،سفته، برات 1402،منصور
600,000 ريال
قانون روابط موجر و مستاجر 1402 منصور جزئیات
افزودن به سبد خرید
قانون روابط موجر و مستاجر 1402 منصور
550,000 ريال
قوانین و مقررات استخدامی 1402منصور جزئیات
افزودن به سبد خرید
قوانین و مقررات استخدامی 1402منصور
1,300,000 ريال
قانون اساسی - مدنی 1402 ، منصور ، دوران جزئیات
افزودن به سبد خرید
قانون اساسی - مدنی 1402 ، منصور ، دوران
1,000,000 ريال
قانون آیین دادرسی کیفری 1402 ، منصور جزئیات
افزودن به سبد خرید
قانون آیین دادرسی کیفری 1402 ، منصور
1,000,000 ريال
قوانین و مقررات ثبتی 1402 منصور جزئیات
افزودن به سبد خرید
قوانین و مقررات ثبتی 1402 منصور
1,600,000 ريال
حقوق اقتصادی 2347 جزئیات
افزودن به سبد خرید
حقوق اقتصادی 2347
1,000,000 ريال
داوری تجاری بین المللی،شیروی،1639 جزئیات
افزودن به سبد خرید
داوری تجاری بین المللی،شیروی،1639
1,360,000 ريال
حقوق کار (1)،عراقی،642 جزئیات
افزودن به سبد خرید
حقوق کار (1)،عراقی،642
1,220,000 ريال
حقوق تجارت:شرکتهای تجاری ج1،اسکینی،191 جزئیات
افزودن به سبد خرید
حقوق تجارت:شرکتهای تجاری ج1،اسکینی،191
1,160,000 ريال
تعارض قوانین،الماسی،مرکزنشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
تعارض قوانین،الماسی،مرکزنشر
850,000 ريال
حقوق مدنی اشخاص و محجورین 188 جزئیات
افزودن به سبد خرید
حقوق مدنی اشخاص و محجورین 188
1,920,000 ريال