دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
تعارض قوانین،الماسی،مرکزنشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
تعارض قوانین،الماسی،مرکزنشر
1,200,000 ريال
نظریه محض حقوق و دولت،هانس کلسن،1928 جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه محض حقوق و دولت،هانس کلسن،1928
170,000 ريال
عقود معین 1 ، درافشان ، د.فردوسی جزئیات
افزودن به سبد خرید
عقود معین 1 ، درافشان ، د.فردوسی
1,300,000 ريال
وصیت ، تحلیل فقهی و حقوقی ، محقق داماد جزئیات
افزودن به سبد خرید
وصیت ، تحلیل فقهی و حقوقی ، محقق داماد
1,200,000 ريال
حقوق کار ، ملک افضلی اردکانی جزئیات
افزودن به سبد خرید
حقوق کار ، ملک افضلی اردکانی
1,200,000 ريال
ادله اثبات دعوی،واقف،دانش نگار جزئیات
افزودن به سبد خرید
ادله اثبات دعوی،واقف،دانش نگار
1,500,000 ريال
حقوق اساسی تطبیقی ، د.تهران جزئیات
افزودن به سبد خرید
حقوق اساسی تطبیقی ، د.تهران
650,000 ريال
حقوق مجاور ، محمدزاده ، د.تهران جزئیات
افزودن به سبد خرید
حقوق مجاور ، محمدزاده ، د.تهران
1,000,000 ريال