دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
مددکاری اجتماعی روانپزشکی ، زاغه جزئیات
افزودن به سبد خرید
مددکاری اجتماعی روانپزشکی ، زاغه
3,700,000 ريال
رهایی از فقر ، کاتلر ، قربانی ، د.تهران جزئیات
افزودن به سبد خرید
رهایی از فقر ، کاتلر ، قربانی ، د.تهران
2,500,000 ريال
روان شناسی خودکشی، استفان پالمر جزئیات
افزودن به سبد خرید
روان شناسی خودکشی، استفان پالمر
3,300,000 ريال
کلیات جرم شناسی ، رایجیان اصلی جزئیات
افزودن به سبد خرید
کلیات جرم شناسی ، رایجیان اصلی
4,000,000 ريال
کودک آزاری جنسی ، پیران جزئیات
افزودن به سبد خرید
کودک آزاری جنسی ، پیران
2,000,000 ريال
خودکشی ، یحیی زاده ، آوای نور جزئیات
افزودن به سبد خرید
خودکشی ، یحیی زاده ، آوای نور
1,600,000 ريال
مبانی رفاه اجتماعی،زاهدی اصل،د.علامه جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی رفاه اجتماعی،زاهدی اصل،د.علامه
3,000,000 ريال
ارتباط در مددکاری اجتماعی ، بستامی جزئیات
افزودن به سبد خرید
ارتباط در مددکاری اجتماعی ، بستامی
650,000 ريال
اصول جامع آتش نشانی ، امیری ، یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول جامع آتش نشانی ، امیری ، یزدا
7,000,000 ريال
مددکاری گروهی ، یحیی زاده ، آوای نور جزئیات
افزودن به سبد خرید
مددکاری گروهی ، یحیی زاده ، آوای نور
2,400,000 ريال
مبانی انسان شناسی،فکوهی،نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی انسان شناسی،فکوهی،نی
1,000,000 ريال
جرم شناسی ، خلیلی جزئیات
افزودن به سبد خرید
جرم شناسی ، خلیلی
1,850,000 ريال
مشاوره اعتیاد ، همتی ، 2323 جزئیات
افزودن به سبد خرید
مشاوره اعتیاد ، همتی ، 2323
2,700,000 ريال
اصول بیمه اسلامی ، دوانی ، 2434 جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول بیمه اسلامی ، دوانی ، 2434
840,000 ريال
سه روز برای دیدن ، خوبان فرد جزئیات
افزودن به سبد خرید
سه روز برای دیدن ، خوبان فرد
400,000 ريال
طراحی ایمنی در ساختمان ، ریاحی جزئیات
افزودن به سبد خرید
طراحی ایمنی در ساختمان ، ریاحی
850,000 ريال
تحلیل اجتماعی در فضای کنش ، چلبی ، نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
تحلیل اجتماعی در فضای کنش ، چلبی ، نی
2,900,000 ريال
انسان تک ساحتی،هربرت مارکوز،امیرکبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
انسان تک ساحتی،هربرت مارکوز،امیرکبیر
2,060,000 ريال