دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
بازاریابی معناگرا ، خیری ، آویناقلم جزئیات
افزودن به سبد خرید
بازاریابی معناگرا ، خیری ، آویناقلم
2,000,000 ريال
تحلیل پیشرفته مشتری ، خیری ، آویناقلم جزئیات
افزودن به سبد خرید
تحلیل پیشرفته مشتری ، خیری ، آویناقلم
1,300,000 ريال
مدیریت بازاریابی ، خیری ، آویناقلم جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت بازاریابی ، خیری ، آویناقلم
1,600,000 ريال
بازاریابی صنعتی ، وهاب پور ، آویناقلم جزئیات
افزودن به سبد خرید
بازاریابی صنعتی ، وهاب پور ، آویناقلم
1,400,000 ريال