دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
اصول سرامیک ها،میشل،قطعی،د.شاهرود جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول سرامیک ها،میشل،قطعی،د.شاهرود
800,000 ريال
کنترل و دینامیک ربات،فاتح،د.شاهرود جزئیات
افزودن به سبد خرید
کنترل و دینامیک ربات،فاتح،د.شاهرود
300,000 ريال
زمین شناسی تاریخی، طاهری،د.شاهرود جزئیات
افزودن به سبد خرید
زمین شناسی تاریخی، طاهری،د.شاهرود
1,300,000 ريال
متالورژی فیزیکی ، حیدری ، د.شاهرود جزئیات
افزودن به سبد خرید
متالورژی فیزیکی ، حیدری ، د.شاهرود
1,700,000 ريال