لطفا صبرکنید ...
دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
اصول سرپرستی،سعیدی کیا،آها جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول سرپرستی،سعیدی کیا،آها
220,000 ريال
اصول فنون مذاکره،زند،آها جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول فنون مذاکره،زند،آها
250,000 ريال
ایمنی و بهداشت محیط کار ، آها جزئیات
افزودن به سبد خرید
ایمنی و بهداشت محیط کار ، آها
100,000 ريال
تحلیل هزینه و منفعت ، متدین ، آها جزئیات
افزودن به سبد خرید
تحلیل هزینه و منفعت ، متدین ، آها
180,000 ريال
روانشناسی کار،موسوی،آها جزئیات
افزودن به سبد خرید
روانشناسی کار،موسوی،آها
80,000 ريال
کارآفرینی کاردانی،سعیدی کیا،آها جزئیات
افزودن به سبد خرید
کارآفرینی کاردانی،سعیدی کیا،آها
250,000 ريال
کنترل پروژه،علی نژاد اسبوئی،آها جزئیات
افزودن به سبد خرید
کنترل پروژه،علی نژاد اسبوئی،آها
160,000 ريال
مستند سازی،سعیدی کیا،آها جزئیات
افزودن به سبد خرید
مستند سازی،سعیدی کیا،آها
120,000 ريال