دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
شیمی دارویی،رستمی زاده،د.خواجه نصیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی دارویی،رستمی زاده،د.خواجه نصیر
1,000,000 ريال
مدیریت دانش،آقائی،د.خواجه نصیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت دانش،آقائی،د.خواجه نصیر
500,000 ريال
شکل پذیری فلزات،آقایی،د.خواجه نصیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
شکل پذیری فلزات،آقایی،د.خواجه نصیر
800,000 ريال
اصول طراحی پی،مقدس تفرشی،د.خواجه نصیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول طراحی پی،مقدس تفرشی،د.خواجه نصیر
1,000,000 ريال