دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
گراف ها و ماتریس ها ، نقی پور ، د.شهرکرد جزئیات
افزودن به سبد خرید
گراف ها و ماتریس ها ، نقی پور ، د.شهرکرد
%5
1,330,000 ريال
شیمی خاک ، بوهن ، متقیان ، د.شهرکرد جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی خاک ، بوهن ، متقیان ، د.شهرکرد
%5
2,755,000 ريال
بیوتکنولوژی در دامپروری، محرری،د.شهرکرد جزئیات
افزودن به سبد خرید
بیوتکنولوژی در دامپروری، محرری،د.شهرکرد
%5
190,000 ريال
تکنولوژی آنزیم ها، بروجنی،د.شهرکرد جزئیات
افزودن به سبد خرید
تکنولوژی آنزیم ها، بروجنی،د.شهرکرد
%5
285,000 ريال
مواد معدنی در تغذیه دام و انسان، قربانی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مواد معدنی در تغذیه دام و انسان، قربانی
%5
237,500 ريال
مقدمه ای بر نظریه کدگذاری ، غلامی ، د.شهرکرد جزئیات
افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر نظریه کدگذاری ، غلامی ، د.شهرکرد
%5
332,500 ريال
جریان آب در خاک ها ، قربانی ، د.شهرکرد جزئیات
افزودن به سبد خرید
جریان آب در خاک ها ، قربانی ، د.شهرکرد
%5
380,000 ريال