دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
گراف ها و ماتریس ها ، نقی پور ، د.شهرکرد جزئیات
افزودن به سبد خرید
گراف ها و ماتریس ها ، نقی پور ، د.شهرکرد
%5
1,330,000 ريال
شیمی خاک ، بوهن ، متقیان ، د.شهرکرد جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی خاک ، بوهن ، متقیان ، د.شهرکرد
%5
2,755,000 ريال
بیوتکنولوژی در دامپروری، محرری،د.شهرکرد جزئیات
افزودن به سبد خرید
بیوتکنولوژی در دامپروری، محرری،د.شهرکرد
%5
190,000 ريال
تکنولوژی آنزیم ها، بروجنی،د.شهرکرد جزئیات
افزودن به سبد خرید
تکنولوژی آنزیم ها، بروجنی،د.شهرکرد
%5
285,000 ريال
مقدمه ای بر نظریه کدگذاری ، غلامی ، د.شهرکرد جزئیات
افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر نظریه کدگذاری ، غلامی ، د.شهرکرد
%5
332,500 ريال
جریان آب در خاک ها ، قربانی ، د.شهرکرد جزئیات
افزودن به سبد خرید
جریان آب در خاک ها ، قربانی ، د.شهرکرد
%5
380,000 ريال
اصلاح ژنتیکی انگور،محمدی،د.شهرکرد جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصلاح ژنتیکی انگور،محمدی،د.شهرکرد
100,000 ريال
مبانی استنباط مظفر،مولوی،د.شهرکرد جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی استنباط مظفر،مولوی،د.شهرکرد
145,000 ريال
کیفیت آب،شامحمدی،د.شهرکرد جزئیات
افزودن به سبد خرید
کیفیت آب،شامحمدی،د.شهرکرد
120,000 ريال
ز پود محنت و تار محبت،کبیری،د.شهرکرد جزئیات
افزودن به سبد خرید
ز پود محنت و تار محبت،کبیری،د.شهرکرد
165,000 ريال