دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
شهر هوشمند ، د.خوارزمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
شهر هوشمند ، د.خوارزمی
700,000 ريال
گفتمان هراس ، بردبار جزئیات
افزودن به سبد خرید
گفتمان هراس ، بردبار
550,000 ريال
ریاضیات تصادفی ، پاشا جزئیات
افزودن به سبد خرید
ریاضیات تصادفی ، پاشا
850,000 ريال
اطلس رنگی بافت شناسی عمومی ، آذرنیا جزئیات
افزودن به سبد خرید
اطلس رنگی بافت شناسی عمومی ، آذرنیا
150,000 ريال
کاربرد طیف سنجی ، تدینی جزئیات
افزودن به سبد خرید
کاربرد طیف سنجی ، تدینی
300,000 ريال
آمار زیستی،خاوری نژاد،د.تربیت معلم جزئیات
افزودن به سبد خرید
آمار زیستی،خاوری نژاد،د.تربیت معلم
120,000 ريال
عملیات حیات بخشی ، خداداد جزئیات
افزودن به سبد خرید
عملیات حیات بخشی ، خداداد
60,000 ريال
فرهنگ زمین شناسی،قریب،د.تربیت معلم جزئیات
افزودن به سبد خرید
فرهنگ زمین شناسی،قریب،د.تربیت معلم
120,000 ريال