دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
مکانیک سیالات ج2،نبهانی،د.شریف جزئیات
افزودن به سبد خرید
مکانیک سیالات ج2،نبهانی،د.شریف
2,300,000 ريال
کنترل موجودی ، طالعی زاده ، د.شریف جزئیات
افزودن به سبد خرید
کنترل موجودی ، طالعی زاده ، د.شریف
1,320,000 ريال
English for Physics Students ، عالمی ، د.شریف جزئیات
افزودن به سبد خرید
English for Physics Students ، عالمی ، د.شریف
1,100,000 ريال
English Metallurgical Engineering ، عالمی ، د.شریف جزئیات
افزودن به سبد خرید
English Metallurgical Engineering ، عالمی ، د.شریف
1,000,000 ريال
جبر مجرد، هراشتاین،عالم زاده،د.شریف جزئیات
افزودن به سبد خرید
جبر مجرد، هراشتاین،عالم زاده،د.شریف
2,300,000 ريال
مبانی احتمال،قهرمانی،شاهکار،د.شریف جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی احتمال،قهرمانی،شاهکار،د.شریف
6,000,000 ريال
ساختمانهای گسسته،قلی زاده،د.شریف جزئیات
افزودن به سبد خرید
ساختمانهای گسسته،قلی زاده،د.شریف
2,800,000 ريال
کوره های دوار،آکواسی،شاکری،د.شریف جزئیات
افزودن به سبد خرید
کوره های دوار،آکواسی،شاکری،د.شریف
850,000 ريال