لطفا صبرکنید ...
دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
شناسایی سیستم،عیسی پور،شیوه جزئیات
افزودن به سبد خرید
شناسایی سیستم،عیسی پور،شیوه
26,500 ريال
آتیه ما،علی زاده،شیوه جزئیات
افزودن به سبد خرید
آتیه ما،علی زاده،شیوه
100,000 ريال
مدیریت دانش فراپائولو ، نیکخواه جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت دانش فراپائولو ، نیکخواه
35,000 ريال
چشم سازمان ، صادقی جزئیات
افزودن به سبد خرید
چشم سازمان ، صادقی
30,000 ريال
وایمکس موبایل ، هزارخانی جزئیات
افزودن به سبد خرید
وایمکس موبایل ، هزارخانی
95,000 ريال
رهبری بر مبنای الگو ، رضایی زاده جزئیات
افزودن به سبد خرید
رهبری بر مبنای الگو ، رضایی زاده
20,000 ريال
اصول مصاحبه استخدامی،صفری،شیوه جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول مصاحبه استخدامی،صفری،شیوه
13,000 ريال
تست انتقال حرارت ، نوعی جزئیات
افزودن به سبد خرید
تست انتقال حرارت ، نوعی
45,000 ريال