لطفا صبرکنید ...
دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
آتیه ما،علی زاده،شیوه جزئیات
افزودن به سبد خرید
آتیه ما،علی زاده،شیوه
100,000 ریال
اصول مصاحبه استخدامی،صفری،شیوه جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول مصاحبه استخدامی،صفری،شیوه
13,000 ریال
تست انتقال حرارت ، نوعی جزئیات
افزودن به سبد خرید
تست انتقال حرارت ، نوعی
45,000 ریال
چشم سازمان ، صادقی جزئیات
افزودن به سبد خرید
چشم سازمان ، صادقی
30,000 ریال
رهبری بر مبنای الگو ، رضایی زاده جزئیات
افزودن به سبد خرید
رهبری بر مبنای الگو ، رضایی زاده
20,000 ریال
شناسایی سیستم،عیسی پور،شیوه جزئیات
افزودن به سبد خرید
شناسایی سیستم،عیسی پور،شیوه
26,500 ریال
مدیریت دانش فراپائولو ، نیکخواه جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت دانش فراپائولو ، نیکخواه
35,000 ریال
وایمکس موبایل ، هزارخانی جزئیات
افزودن به سبد خرید
وایمکس موبایل ، هزارخانی
95,000 ریال