دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
رقبای آسیایی ، سلطانی ، ادیبان جزئیات
افزودن به سبد خرید
رقبای آسیایی ، سلطانی ، ادیبان
900,000 ريال
مدیریت منابع انسانی ، میبدی ، ادیبان جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت منابع انسانی ، میبدی ، ادیبان
800,000 ريال
تجزیه و تحلیل وب ، کمپانی ، ادیبان جزئیات
افزودن به سبد خرید
تجزیه و تحلیل وب ، کمپانی ، ادیبان
500,000 ريال
رهبر هوشمند ، ولیان ، ادیبان جزئیات
افزودن به سبد خرید
رهبر هوشمند ، ولیان ، ادیبان
750,000 ريال
بازاریابی مشارکتی ، آقاپور ، ادیبان جزئیات
افزودن به سبد خرید
بازاریابی مشارکتی ، آقاپور ، ادیبان
500,000 ريال
بازاریابی محتوا ، کمپانی ، ادیبان جزئیات
افزودن به سبد خرید
بازاریابی محتوا ، کمپانی ، ادیبان
500,000 ريال
مدیر معجزه اندیش ، ولیان ، ادیبان جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیر معجزه اندیش ، ولیان ، ادیبان
900,000 ريال