لطفا صبرکنید ...
دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
آنتن های آرایه ای،بخشی،د.شاهد جزئیات
افزودن به سبد خرید
آنتن های آرایه ای،بخشی،د.شاهد
30,000 ريال
بررسی نقش شیلد و اتصال در کاهش تداخل جزئیات
افزودن به سبد خرید
بررسی نقش شیلد و اتصال در کاهش تداخل
28,000 ريال
بهینه سازی محدب ، لهراسبی ، د.شاهد جزئیات
افزودن به سبد خرید
بهینه سازی محدب ، لهراسبی ، د.شاهد
965,000 ريال
ده مورد در اخلاق پزشکی ، مجد ، د.شاهد جزئیات
افزودن به سبد خرید
ده مورد در اخلاق پزشکی ، مجد ، د.شاهد
35,000 ريال
راهنمای علمی ضربان ساز قلبی، حیدری جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای علمی ضربان ساز قلبی، حیدری
28,000 ريال
رمزنگاری کوانتومی،محمدزاده،د.شاهد جزئیات
افزودن به سبد خرید
رمزنگاری کوانتومی،محمدزاده،د.شاهد
125,000 ريال
روبات های جوشکار،کاظمی،د.شاهد جزئیات
افزودن به سبد خرید
روبات های جوشکار،کاظمی،د.شاهد
88,000 ريال
ریاضیات و عینیت فیزیکی،سعیدی،د.شاهد جزئیات
افزودن به سبد خرید
ریاضیات و عینیت فیزیکی،سعیدی،د.شاهد
125,000 ريال