دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
رمزنگاری کوانتومی،محمدزاده،د.شاهد جزئیات
افزودن به سبد خرید
رمزنگاری کوانتومی،محمدزاده،د.شاهد
125,000 ريال
راهنمای علمی ضربان ساز قلبی، حیدری جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای علمی ضربان ساز قلبی، حیدری
28,000 ريال
آنتن های آرایه ای،بخشی،د.شاهد جزئیات
افزودن به سبد خرید
آنتن های آرایه ای،بخشی،د.شاهد
30,000 ريال
مراقبت پرستاری در منزل ، پیشنمازی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مراقبت پرستاری در منزل ، پیشنمازی
65,000 ريال
مدخلی بر نظریه بازی ها،نویدی،د.شاهد جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدخلی بر نظریه بازی ها،نویدی،د.شاهد
831,000 ريال
فروصدا ، رنجبر،د.شاهد جزئیات
افزودن به سبد خرید
فروصدا ، رنجبر،د.شاهد
70,000 ريال