دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
بهینه سازی محدب ، لهراسبی ، د.شاهد جزئیات
افزودن به سبد خرید
بهینه سازی محدب ، لهراسبی ، د.شاهد
1,370,000 ريال
راهنمای علمی ضربان ساز قلبی، حیدری جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای علمی ضربان ساز قلبی، حیدری
28,000 ريال
آنتن های آرایه ای،بخشی،د.شاهد جزئیات
افزودن به سبد خرید
آنتن های آرایه ای،بخشی،د.شاهد
30,000 ريال
مدخلی بر نظریه بازی ها،نویدی،د.شاهد جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدخلی بر نظریه بازی ها،نویدی،د.شاهد
831,000 ريال