دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
کاربرد طیف سنجی ، تدینی جزئیات
افزودن به سبد خرید
کاربرد طیف سنجی ، تدینی
300,000 ريال
اختیار معامله ، یزدانیان ، د.خوارزمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
اختیار معامله ، یزدانیان ، د.خوارزمی
1,700,000 ريال
یادگیری سیار ، حسنی ، د.خوارزمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
یادگیری سیار ، حسنی ، د.خوارزمی
1,000,000 ريال
محرک استارت آپ ، حیدری ، دا.خوارزمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
محرک استارت آپ ، حیدری ، دا.خوارزمی
850,000 ريال