دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
مکانیک سیالات ج1،نبهانی،د.شریف جزئیات
افزودن به سبد خرید
مکانیک سیالات ج1،نبهانی،د.شریف
2,200,000 ريال
مبانی احتمال،قهرمانی،شاهکار،د.شریف جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی احتمال،قهرمانی،شاهکار،د.شریف
6,000,000 ريال
ساختمانهای گسسته،قلی زاده،د.شریف جزئیات
افزودن به سبد خرید
ساختمانهای گسسته،قلی زاده،د.شریف
2,800,000 ريال
ژئوتکنیک محاسباتی ، پاک ، د.شریف جزئیات
افزودن به سبد خرید
ژئوتکنیک محاسباتی ، پاک ، د.شریف
2,500,000 ريال
آینده خودروهای هوشمند ، خسروی ، د.شریف جزئیات
افزودن به سبد خرید
آینده خودروهای هوشمند ، خسروی ، د.شریف
3,500,000 ريال
متالوژِی پودر،لنل،عباچی،د.شریف جزئیات
افزودن به سبد خرید
متالوژِی پودر،لنل،عباچی،د.شریف
1,300,000 ريال