دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
زنان در عرصه مدیریت ، زاهدی،مرکزنشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
زنان در عرصه مدیریت ، زاهدی،مرکزنشر
80,000 ريال
مدیریت نوآوری ، تید ، جباری،مرکزنشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت نوآوری ، تید ، جباری،مرکزنشر
210,000 ريال
مرتع،پازوکی،مرکزنشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
مرتع،پازوکی،مرکزنشر
20,000 ريال
ماشینهای خاک ورزی ، شفیعی،مرکزنشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
ماشینهای خاک ورزی ، شفیعی،مرکزنشر
110,000 ريال
واژه نامه دریانوردی ، شاه حسینی جزئیات
افزودن به سبد خرید
واژه نامه دریانوردی ، شاه حسینی
18,000 ريال
شیوه نامه (ویرایش2)‏،مرکزنشر جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیوه نامه (ویرایش2)‏،مرکزنشر
25,000 ريال