دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
تحلیل غیرخطی سازه ها ، تابش پور ، فدک جزئیات
افزودن به سبد خرید
تحلیل غیرخطی سازه ها ، تابش پور ، فدک
1,100,000 ريال
استانداردهای فولاد و چدن،بینش،فدک جزئیات
افزودن به سبد خرید
استانداردهای فولاد و چدن،بینش،فدک
750,000 ريال
اصول سیستم های مخابراتی1 ، مغربی جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول سیستم های مخابراتی1 ، مغربی
1,400,000 ريال
کارگاه آسفالت ، حمیدی جو  ، فدک جزئیات
افزودن به سبد خرید
کارگاه آسفالت ، حمیدی جو ، فدک
1,500,000 ريال