لطفا صبرکنید ...
دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
بهینه سازی محدب ، لهراسبی ، د.شاهد جزئیات
افزودن به سبد خرید
بهینه سازی محدب ، لهراسبی ، د.شاهد
1,370,000 ريال
ریاضیات و عینیت فیزیکی،سعیدی،د.شاهد جزئیات
افزودن به سبد خرید
ریاضیات و عینیت فیزیکی،سعیدی،د.شاهد
125,000 ريال
نظربه بازی همکارانه ، نویدی ، د.شاهد جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظربه بازی همکارانه ، نویدی ، د.شاهد
258,000 ريال
مفاهیم آمار و احتمالات،اوغان،د.شاهد جزئیات
افزودن به سبد خرید
مفاهیم آمار و احتمالات،اوغان،د.شاهد
188,000 ريال
رمزنگاری کوانتومی،محمدزاده،د.شاهد جزئیات
افزودن به سبد خرید
رمزنگاری کوانتومی،محمدزاده،د.شاهد
125,000 ريال
ده مورد در اخلاق پزشکی ، مجد ، د.شاهد جزئیات
افزودن به سبد خرید
ده مورد در اخلاق پزشکی ، مجد ، د.شاهد
35,000 ريال
روبات های جوشکار،کاظمی،د.شاهد جزئیات
افزودن به سبد خرید
روبات های جوشکار،کاظمی،د.شاهد
88,000 ريال