دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
بهینه سازی محدب ، لهراسبی ، د.شاهد جزئیات
افزودن به سبد خرید
بهینه سازی محدب ، لهراسبی ، د.شاهد
5,200,000 ريال
نظربه بازی همکارانه ، نویدی ، د.شاهد جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظربه بازی همکارانه ، نویدی ، د.شاهد
258,000 ريال
مفاهیم آمار و احتمالات،اوغان،د.شاهد جزئیات
افزودن به سبد خرید
مفاهیم آمار و احتمالات،اوغان،د.شاهد
188,000 ريال