ناشر: آویناقلم ، تهران
تعداد عنوان ها: 4
بازاریابی صنعتی ، وهاب پور ، آویناقلم
بهرام خیری؛ نیره وهاب پور
450,000