ناشر: همراه علم(خواجوی)تهران(ناشرمولف)
تعداد عنوان ها: 6
داده های بزرگ همراه علم
مرتضی موسی خان رامین مولاناپور؛ برنارد مار
200,000
بررسی جریان و انتقال حرارت در علوم مهندسی علم همراه
/محسن شیخ الاسلامی کندلوسی داود دومیری گنجی
210,000
راهنمای علمی فرآیند ترموفرمینگ همراه علم
پیمان مصدق محمد قبادنام
200,000
درایوهای الکتریکی پیشرفته علم همراه
ابوالفضل مرتضوی زاد میلاد دولتشاهی؛ ند موهان
220,000
انتقال گرما و جرم ج2،سنجل،عالم رجبی،و4،همراه علم
یونس ای.سنجل؛ علی اکبر عالم رجبی؛ افشین جی.قجر؛ عباس نصرآزادانی؛ مرضیه یداله پور
240,000
انتقال گرما و جرم ج1،سنجل،عالم رجبی،و4،همراه علم
علی اکبر عالم رجبی؛ یونس ای.سنجل؛ افشین جی.قجر؛ عباس نصرآزادانی؛ مرضیه یداله پور
270,000