ناشر: همراه علم(خواجوی)تهران
تعداد عنوان ها: 15
الاستیسیته،مارتین ساد،زارع پور،و3،همراه علم
غلامرضا زارع پور؛ مارتین؛ سعید روحی؛ اچ.ساد
450,000
انتقال گرما و جرم ج1،سنجل،عالم رجبی،و4،همراه علم
علی اکبر عالم رجبی؛ یونس ای.سنجل؛ افشین جی.قجر؛ عباس نصرآزادانی؛ مرضیه یداله پور
270,000
انتقال گرما و جرم ج2،سنجل،عالم رجبی،و4،همراه علم
علی اکبر عالم رجبی؛ یونس ای.سنجل؛ عباس نصرآزادانی؛ افشین جی.قجر؛ مرضیه یداله پور
240,000
دگرسنجی برای متخصصان علم اطلاعات،هولمبرگ،نگهبان،همراه علم
کیم هولمبرگ؛ محمدباقر نگهبان؛ هدی هادی پور
200,000
ریاضیات مهندسی پیشرفته ج1،کریزیگ،ظهوری زنگنه،و10،همراه علم
حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ اروین کریزیگ؛ محمدتقی جهاندیده
450,000
سیستم ها و فرآیندهای غشائی ترکیبی،باسیل،صالحی،همراه علم
آنجلو باسیل؛ احسان صالحی حمیدرضا کرمی؛ کاترین چاکوزت
300,000
شیمی آلی 1،طهوری،همراه علم
فاطمه طهوری؛ پروانه طاهری آشتیانی
200,000
ماشین ها و درایوهای الکتریکی(درسنامه اول)،موهان،دولتشاهی،همراه علم
میلاد دولتشاهی؛ ند موهان؛ ابوالفضلی مرتضوی زاده
450,000
مبانی انتقال گرما و جرم ج1،اینکروپرا،رستمی،شیرازی،و7،همراه علم
علی اصغر رستمی؛ اینکروپرا ؛ دیویت ؛ مریم شیرازی؛ برگمن ؛ لاوین
450,000
مدل های کسب و کار مجازی،کارین،اکبرِی،همراه علم
مرتضی اکبری؛ کارین بریدر؛ هومان تامپی؛ آنکی مالمبورگ؛ اسکیل سودرلیند
195,000
مفاهیم اساسی انتقال اندازه حرکت،حرارت و جرم ج1،ولتی،صالحی،و6،همراه علم
جیمز ولتی؛ احسان صالحی؛ مهدی عسکری؛ گرگوری رورر؛ دیوید فوستر؛ ای.ان.بهاکاروار
225,000
مقدمه ای بر مکانیک سیالات ج1،فاکس،نصرآزادانی،و9،همراه علم
عباس نصرآزادانی؛ رابرت فاکس؛ ابراهیم شیرانی؛ آلن مک دونالد؛ سجاد گوهری؛ فیلیپ ریچارد؛ محمدباقر عطایی؛ جان میچل
250,000
مهندسی بیوشیمیایی و بیوتکنولوژی،نجف پور درزی،و2،همراه علم
قاسم نجف پور درزی؛ مائده السادات محمدی؛ علی متین فر؛ محمد محمودی
550,000
نظام ارزیابی عملکرد در زمینه توسعه پایدار،نان چای،نصرآزادانی،همراه علم
بهروز نصرآزادانی؛ نان چای؛ احسان مالکی پور
250,000