ناشر: نشر میترا ، تهران
تعداد عنوان ها: 8
بیان،شمیسا ، میترا
سیروس شمیسا
55,000
سبک شناسی نثر،شمیسا
سیروس شمیسا
80,000
معانی ویرایش 2 ، شمیسا
سیروس شمیسا
45,000
نقد ادبی ، شمیسا ، میترا
سیروس شمیسا
80,000