ناشر: پردیس علم،تهران
تعداد عنوان ها: 13
تحلیل و طراحی لرزه ای پل ، وتر ، پردیس علم
قاسم وتر -نیما نیک-بهروز منصوری
350,000
طراحی قاب خمشی ویژه(فولادی)،آقازاده،پردیس علم
صمد آقازاده؛ پویا آقازاده
250,000