ناشر: ������(����������������������)������������
تعداد عنوان ها: 40
احتمالات و آمار مهندسی ج1 : احتمالات ،مونتگمری ، تاجدار ، اتا
ویلیام دبیلو.هاینز؛ پرویز تاجداری؛ داگلاس.سی مونتگومری؛ سید محسن سید علی اکبر؛ علیرضا محقی؛ دیوید.ام گلدزمن؛ کنی.ام بورور
160,000
آمار مقدماتی ، تاجداری
پرویز تاجداری
16,000
آمار و طرح های آزمایشی در علوم دامی،هنرور،تاجداری،اتا
میرسلاو کپس؛ محمود هنرور؛ مرتضی مهری؛ پرویز تاجداری
200,000
بقای روح یا جسم ، تاجداری
پرویز تاجداری
11,000
تغذیه مناسب خود و فرزندانمان را جدی بگیریم
تحقیق و توسعه شرکت خشک پاک سپیدگل
12,000
توزیع های آماری (مدل های آماری)،محقی،اتا
حمیدرضا محقی؛ میران ایونس؛ پرویز تاجداری؛ نیکلا هستینگ؛ برین پی کوک
52,000
حسابداری مالیاتی ، باباپور،اتا
حمیدرضا جوادیان؛ عارف باباپور
21,000
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، صادقی
راضیه صادقی؛ سارا برکت رضایی؛ فاطمه احمد زاده
60,000
مبانی عیب یابی ماشین های دوار ، صفرپور،اتا
پدرام صفرپور؛ علیرضا فتاحی واجاری
45,000
مدل سازی داینامیکی گسسته ج 1 ، تاجداری
پرویز تاجداری؛ جیمز سندیفور؛ محمد تاجداری
25,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه