ناشر: اتا(دکترتاجداری)،تهران
تعداد عنوان ها: 54
احتمالات و آمار مهندسی ج1 : احتمالات ،مونتگمری ، تاجدار ، اتا
ویلیام دبیلو.هاینز؛ پرویز تاجداری؛ سید محسن سید علی اکبر؛ داگلاس.سی مونتگومری؛ علیرضا محقی؛ دیوید.ام گلدزمن؛ کنی.ام بورور
160,000
آمار مقدماتی ، تاجداری
پرویز تاجداری
16,000
آمار و طرح های آزمایشی در علوم دامی،هنرور،تاجداری،اتا
محمود هنرور؛ میرسلاو کپس؛ مرتضی مهری؛ پرویز تاجداری
200,000
بقای روح یا جسم ، تاجداری
پرویز تاجداری
11,000
تغذیه مناسب خود و فرزندانمان را جدی بگیریم
تحقیق و توسعه شرکت خشک پاک سپیدگل
12,000
توزیع های آماری (مدل های آماری)،محقی،اتا
میران ایونس؛ حمیدرضا محقی؛ پرویز تاجداری؛ نیکلا هستینگ؛ برین پی کوک
52,000
حسابداری مالیاتی ، باباپور،اتا
حمیدرضا جوادیان؛ عارف باباپور
21,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه