ناشر: ����������������������������������������������
تعداد عنوان ها: 7
اسباب بازی و هویت کودک ایرانی،ندایی فرد،د.الزهرا
احمد ندایی فرد؛ الناز اکبریان
200,000
درآمدی بر اسطوره ها و نمادهای ایران و هند در عهد باستان،دادور،د.الزهرا
نشر کلهر+نشر الزهرا؛ ابوالقاسم دادور؛ الهام منصوری
75,000
مدیریت مالی پیشرفته،قالیباف اصل،د.الزهرا
حسن قالیباف اصل؛ شهرام بابالویان؛ میرسجادمسجد موسوی
300,000
مهارت های پایه و پیشرفته در مشاوره و روان درمانی،حسینیان،کمال تربیت
کمال تربیت + دانشگاه الزهرا مشترکا چاپ کرده اند؛ سیمین حسینیان؛ آناهیتا خدابخشی کولایی
120,000